Wijziging belastingheffing spaargeld?

Er is veel te doen over het box 3 tarief, waarbij wordt uitgegaan van een rendement van 4%. Dit rendement wordt belast, ongeacht of je ook daadwerkelijk dit rendement behaalt. Per saldo betaalt de belastingplichtige 1,2% aan belasting, terwijl het rendement op spaargeld op dit moment vaak daaronder ligt.

Het kabinet heeft aangegeven om met Prinsjesdag te komen met een wijziging van het systeem die de belastingheffing rechtvaardiger zou maken.

Geplaatst in advisering