Het Belastingplan 2015(1): De eigen woning

Met betrekking tot de eigen woning valt op dat het belastingplan een aantal positieve ontwikkelingen laat zien.
Zo wordt de aftrek van hypotheekrente op restschulden met 5 jaar verlengd tot 15 jaar en wordt de 3-jaarstermijn voor hypotheekrenteaftrek van leegstaande te koop staande woningen of toekomstige eigen woningen permanent (was tijdelijke maatregel).
En ook de herleving van hypotheekrenteaftrek na een periode van verhuur van de eigen woning (box 3) wordt structureel.

Helaas heeft de wetgever geen oog gehad voor de echtscheidingsregeling.
De echtscheidingsregeling houdt kortgezegd in dat de belastingplichtige die de woning verlaat (en dus niet langer als hoofdverblijf ter beschikking heeft) nog twee jaar na het tijdstip van metterwoon verlaten de hypotheekrente mag aftrekken, mits de woning het hoofdverblijf blijft van de gewezen partner.
Twee jaar is echter betrekkelijk kort, omdat een der ex-partners vaak al voordat het verzoek tot echtscheiding is ingediend de woning heeft verlaten.
Bovendien duurt de afwikkeling van een scheiding vrij vaak langer dan twee jaar, zeker als ook een onderneming in het geding is.
Het had de wetgever gesierd ook voor deze op zichzelf al vervelende situatie de geldende 2-jaarstermijn (structureel) op te rekken met een jaar. Hopelijk wordt dit onderkend tijdens de behandeling in het parlement!

Geplaatst in Geen categorie