Diensten

M. Nijland Belastingadvies B.V. verricht belastingadvieswerkzaamheden op elk gebied. Hierbij valt onder meer te denken aan advisering op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, erf- en schenkbelasting en energiebelasting.

Meer in het bijzonder adviseren wij graag op het gebied van (her)structurering van de onderneming (inbreng B.V., terugkeer B.V., fusie, splitsing), bedrijfsopvolging, fusies en overnames etc.

Voor ondernemingen of administratie/accountantskantoren zijn wij ook in te huren ter (tijdelijke) ondersteuning in piekperioden of voor het geven van second opinions.

Daarnaast verricht M. Nijland Belastingadvies B.V. ook werkzaamheden op aangiftegebied. Dit loopt uiteen van aangiften vennootschapsbelasting tot en met inkomstenbelasting en erfbelasting.